1. Introduktion
Det här dokumentet innehåller information om behandling av personuppgifter inom ramen för vår användning av kunddata.
I informationen refererar “du” och “dina” till den person vars personuppgifter vi kan komma att behandla och som är vår kund,
representerar vår kund eller är en besökare på vår webbplats eller på någon av våra anläggningar.

2. Allmänt
Iamlife AB är ett företag i Helsingborg, Sverige. Iamlife Helsingborg AB är personuppgiftsansvarig i enlighet med dataskyddsförordningen (2016/679). För mer information, se http://eur-lex.europa.eu/. Denna information om personuppgiftsbehandling förklarar hur vi hanterar insamling, behandling, användning och delning av dina personuppgifter (med personuppgifter menas all information som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person.

Hos iamlife tillämpas följande grundläggande principer avseende personuppgiftsbehandling:
• Vi är hänsynsfulla angående de personuppgifter vi ber dig om och de personuppgifter vi samlar in om dig.
• Vi lagrar dina personuppgifter under den tid som vi har anledning att behålla dem.
• Vi avser att förenkla din möjlighet att få kontroll över dina personuppgifter.
• Vi strävar efter full transparens avseende hur vi samlar in, använder och delar dina personuppgifter.

3. Vilken information samlar iamlife in om dig?
För att fullgöra begäran från besökare på vår webbplats eller någon av våra anläggningar, kan du bli ombedd att utge någon eller några av dessa uppgifter:

• Ditt namn
• Dina födelsedagsuppgifter
• Din e-postadress
• Din postadress
• Ditt telefonnummer
• Ditt smeknamn och din bild.

4. När samlar iamlife in din information?
iamlife samlar in dina personuppgifter när du registrerar dig hos oss, köper eller beställer en vara på vår webbplats. Vi samlar även in uppgifter när du t ex frivilligt fyller i kundenkäter, träffar oss, ger oss feedback och deltar i tävlingar. Information om webbsideanvändning samlas in via cookies.

När du registrerar dig för nyhetsbrev kommer din e-postadress och, om nödvändigt, ditt namn användas för iamlife:s egna marknadsföringsändamål fram till dess att du avslutar prenumerationen. Du kan när som helst avsluta prenumerationen av kommande nyhetsbrev.


5. Hur använder iamlife din information?

Vi samlar in och behandlar uppgifter om dig enbart för fastställda ändamål. Dessa är följande:

• Behandla din beställning eller vårt avtal
• Hantera ditt konto och dina prestationer på våra anläggningar
• Behandla betalningar
• Leverera produkter
• Skicka information, nyheter och erbjudanden
• Förbättra kvaliteten på våra produkter och utveckla nya produkter
• Analysera trender
• Förbättra design och säkerhet på webbplatsen
Alla personuppgifter behandlas med beaktande av konfidentialitet. De insamlade personuppgifterna kommer att behandlas, användas och lagras för ändamålet med behandlingen samt utförandet av vårt avtal, din beställning, inklusive kreditupplysning, personifiering av webbplatsen och marknadsföringsaktiviteter.
Vi behandlar dina personuppgifter endast för ändamålen ovan och alltid med stöd av en laglig grund. Vid en privatpersons köp av våra produkter, tex presentkort eller övrigt (dvs ändamålen behandling av beställning, hantering av konto, behandling av betalning och leverans av produkter) behandlar vi dina personuppgifter för att fullgöra ditt avtal med oss. Vid resterande ändamål eller då vår kund är en juridisk person utgör vårt berättigade intresse att utveckla våra tjänster och produkter den lagliga grunden.
Om det är nödvändigt kommer dina personuppgifter överföras till våra tjänsteleverantörer (t ex transporttjänster). Personuppgifterna kommer i sådant fall endast behandlas och användas av dem för de överenskomna ändamålen. Iamlife kommer inte att olagligen dela din information med företag utanför vår grupp.

6. Registrerades rättigheter
Du har rätt till att begära information om dina personuppgifter som vi behandlar. Du har rätt att när som helst begära rättelse eller radering av dina uppgifter som du anser vara felaktiga. Följande länk hänvisar dig till ett formulär om sådan begäran, http://iamlife.se/avregistrering/.

7. Cookies
Vad är cookies?
En cookie är en textfil med anonymiserad information som inkluderar en unik användaridentifikation och webbsidans namn.
För mer information, se vår information om cookies.

8. Andra webbsidor
Denna information om personuppgiftsbehandling är endast tillämplig på denna webbsida. Vår webbsida innehåller länkar till andra webbsidor. iamlife är inte ansvariga för innehåll på externa webbsidor även om länkar hänvisar till dem.

9. Klagomål
Om du har en fråga, vill lämna ett klagomål till iamlife angående hur dina personuppgifter har behandlats eller överklaga ett beslut, kan du kontakta vårt personuppgiftsansvarige eller lämna ett klagomål hos en tillsynsmyndighet.

10. Kontakta oss
Du kan kontakta personuppgiftsansvarige via:
• E-post: personuppgiftsansvarig@iamlife.se
• Eller skriv till:
iamlife AB
Lappugglegatan 19
254 50 Helsingborg
Sverige